I TKK er det mulighet for å leie reolplass på Skansen og Østmarkneset.

På Skansen er det en lang venteliste: ca 50 medlemmer.

Østmarkneset: Ingen eller få på venteliste.

Kontakt medlemsansvarlig for spørsmål eller for å sette deg på venteliste: Kontakt oss

Regler for klubbreoler

Et medlemskap gir rett til 1 reolplass. Medlemmet må ha godkjent padlekompetanse, og må ha betalt medlemskontingent og reolavgift innen fastsatt frist for å få/beholde reolplass, og ved venteliste er det krav til minimum aktivitetsnivå i løpet av året for å beholde reolplassen. Det er mulig å sette seg på venteliste for reolplass dersom det ikke er ledige plasser. For å beholde plassen på ventelisten må medlemskontingent betales innen fastsatt frist.

For å beholde reolplassen må det padles minst 15 godkjente turer i perioden 1. november‐ 31.oktober. Turene skal registreres både i loggboka og reolkartoteket. Reolkortet må være ferdig utfylt innen 1. november.

Kravene for å føre opp turen på reolkortet er:

 • Det gjennomføres en tur fra enten Skansen eller Østmarkneset, uansett hvor man har reolplass, og uansett om man bruker egen båt eller klubbkajakk.
 • Kun 1 tur kan registreres per dag.  
 • Kun den personen som står oppført på plassen kan føre turer på reolkortet. Dvs. man kan f.eks ikke låne ut kajakken til samboer/ektefelle, andre familiemedlemmer eller venner og føre opp turen på reolkortet.  
 • Reolplass på Østmarkneset:
  • Hvis kajakken benyttes andre steder enn ut fra/til Østmarkneset, registreres det kun som 1 tur både i loggboka og på reolkortet. Dette gjelder selv om det padles over flere dager. Dvs. hvis man tar med seg kajakken på helgetur eller i ferier registreres det kun som 1 tur (forutsatt at de andre kravene er oppfylt).
 • Reolplass på Skansen
  • Hvis kajakken benyttes andre steder enn ut fra/til Skansen er det kun turer arrangert av TKK/NPF som skal registreres. Disse turene registreres kun som 1 tur både i loggboka og på reolkortet. Dette gjelder selv om det padles over flere dager. Dvs. hvis man tar med seg kajakken på helgetur/sommertur i regi av TKK/NPF registreres det kun som 1 tur (forutsatt at de andre kravene er oppfylt).
  • Hvis kajakken benyttes andre steder enn ut fra/til Skansen i privat regi, skal disse turene ikke føres på reolkortet.

Hvis regler for reolplass ikke overholdes, gis det beskjed om at kajakken må hentes og at nøkkelen må leveres tilbake til reolsjef. Reolsjef vil gi beskjed til kasserer om at depositumet må tilbakebetales når nøkkel er mottatt. Hvis reolsjefen ikke får respons på denne henvendelse etter en måned, blir båten fjernet og lagret på eiers regning; lagerleie er ett års hovedmedlemskap. Hvis leie ikke betales etter ett år har styret rett til å auksjonere bort båten.