Flattvann-og-surfski-gruppa er relativt ny i Trondhjems Kajakklubb, og kan sees på som en gjennoppståelse av den stolte konkurransepadling som foregikk i klubben for over 40 år siden.

Begrepet flattvannspadling kommer av at vi padler på flatt vann hvor man tryggere kan padle rankere båter og er et utrykk for padling på konkurranseform. Surfski-padling kommer av at vi padler med vinden og surfer havbølgene med spesialtilpassede kajakker, kalt Surfski.

Våre aktiviteter:

- Ukentlig treningspadling hver onsdag kl. 18.00 på Jonsvannet, i sommerhalvåret.