Husk å lese HMS-risikoark for den type padling som gjelder, båtutlånsregler KAN være detaljert ut der.

Nidelven (spontanturer, kurs, klubbpadling):

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Elv eller tilsvarende) kan fritt benytte kajakkene (pluss spruttrekk, vest og åre) på Nidelven. 

Spontantur grad 3:

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Elv eller tilsvarende) kan leie kajakk (pluss vest og åre) til spontanturer sammen med andre klubbmedlemmer og som skjer andre steder enn Nidelven, men begrenset til grad 3 i nærområdet. Dette gjelder elver som Sokna nedre og midtre, Bua øvre, Fora nedre, Homla. Annen bruk avtales med elvesjef. Leieprisen er da kr. 50 pr. døgn.

Spontantur grad 4:

Leie av båter til grad 4 les eget risikoskjema for spontanturer (på vei til å bli laget).

TKK-arrangerte turer:

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Elv eller tilsvarende) kan leie kajakk (pluss vest og åre) til turer og arrangementer i TKK-regi. Leieprisen er da kr. 50 pr. døgn.

Spesielle tilfeller:

Aktivitetsledere kan i særlige tilfeller ta med ikke-medlemmer uten godkjent kompetanse og la disse låne kajakk (pluss spruttrekk, vest og åre) for en prøvepadling av Nidelven.