Sosialgruppa sin oppgave er å bidra til trivsel for medlemmene i kajakklubben. Vi arrangerer fester og tilstelninger gjennom året.

Noen arrangementer er blitt en tradisjon, f.eks åpning av padlesesongen med Avplask 1.mai og Adventspadling første søndag i advent.

Vi kan impulsivt invitere til frokostpadling tidlig en sommermorgen. Det er fantastisk å sitte på Munkholmen å se byen våkne mens vi inntar frokosten og en god kopp kaffe.

Høst og vinter er det eksotisk å padle en kveldsstund i skinnet fra fullmånen.

På høsten har vi krabbefest, og når det lakker mot jul er det tid for lutefiskaften.

Meld deg inn i kajakklubbens gruppe på Facebook. Her legges det ut meldinger om spontane turer ut fra Skansen og når vi tar en pubtur.