(HMS-ark, risikoanalyse)

Om aktiviteten

Medlemmer av TKK med elvekompetanse godkjent av elvesjef i medlemsliste kan låne elvekajakker til turer som ikke er arrangert av TKK, dvs ikke annonsert i terminsliste. For å låne en båt i TKK man må vite at turen han padler er i henhold til egen padlekompetanse. Dvs at han kan passe på sin egen sikkerhet på turen. Man må vurdere tur etter teknisk vanskelighet, mulige konsekvenser og sikkerhet i gruppen.

Teknisk vanskelighet

Vurdert etter elvefører (for eksempel norww.com, Klatt-Obsommer guide) og vannstand. Hva er vanskelighetsgraden, og hvilken type vanskelighet er det? (storvann og hull, bratt, teknisk, små bakevjer). Vanskelighetsgrad er beskrevet fra grade 2 til 6 hvor 5 og 6 er "extreme padling" Utstyr fra TKK kan ikke låne for grade 5 og 6.

Mulig konsekvenser

Pool drop eller kontinuerlig elv? Er det farlig hvis man mister linje? Er det mulig å synfare og er det mulig å bære? Er det mulig å sikre? Er elven isolert, og er det telefon dekning, dvs hvor lang tid skal det ta hvis man trenger en ekstern hjelp.

Sikkerhet i gruppa.

Er det for mange eller for få padlere gruppa? Har alle padlere nok kompetanse for å padle turen? Hvor mange år har de padlet og har de padlet liggnende turer før?  Hvis noe deltakere er svakere, er de erfarende padlerne god nok og villige til å sikre han? Er det nok flinke padlere og ikke for mange svake padlere? Har gruppa nok sikkerhetsutstyr (safety rope, carabin, førstehjelp, telefon, eventuelt mat). Ikke minst vet man hvordan å utføre sikkerhet i elva? Er alle klar med sikkerhet i gruppa (5 minutter er nok for at alle vet hvem har hvilken utstyr, repetisjon at alle har samme tegn, vite hvor vegen ut av elva vis problemer oppstår,  hvem er sterk og svak i gruppa, hvilke faremomenter er det på strekka.

Hvis disse 3 punkter er tilfredstillende, kan utstyr låne med følgende forutsetninger:

 1. Før turen må man sjekke det er ingen kurs eller tur arrangert av TKK når man vil på tur. Kurs og tur arrangert av TKK har prioritet for bruk av båter.
 2. (BOK ER IKKE IVERKSATT ENNÅ) Når man tar båten må man skrive seg i boken i båt reol hvor man skal og med hvem, og skrive seg tilbake når han er ferdig med turen.
 3. Båter må desinfiseres mot gyro hvis det er infisert elv før de har sett tilbake i reol. Utstyr tapt eller skadet må betales tilbake. Bruk vår instruks for gyrodesinfisering (IKKE SKREVET ENNÅ).

Risikoanalyse

Man må vurderer at risiko sjanse er akseptabelt, dvs at turen slik at den er definert skal ikke medføre skader. Men man sikrer ikke seg med tanke han gjøre noe uten risiko, man sikrer seg ved å vite hva han skal gjøre hvis far skjer. Analyse under beskriver risiko av aktiviteten med tiltak. Det er en oppsumert beskrivelse. Man må ha erfaring om sikkerhets i elven og fare i elven like god som han kan paddle.

Risikofaktorer

Fysisk skade (spesielt utsatt skulder hvis man bruker skulder for fleksibelt, eller ansikt hvis man ikke ligger mot båter når han ruller og treffer stein. Bak er også utsatt ved høy drop)

Hypotermi (tur kan være lenger enn tenkt, man må ha nok klær for å ikke bli kaldt etter å ha vært i vann)

Drukning (spesielt etter man setter seg fast pga stein eller hull ved stor vann eller utmattelse å svømme i kontinuerlig elv uten bakevje)

Årsaksfaktorer og tiltak

  Person Utstyr Miljø
Årsaksfaktorer
 • Mangelfull padleteknisk
 • Manglende kunnskap om elve
 • Ikke følge grupp instruksjon
 • Feil bekledning
 • Feil utstyr
 • Luft- og vanntemperatur.
 • Stor og sterk vann (resirkulering hull)
 • Stein, traer
Forhåndsregler - normale tiltak
 • Nødvendig teknisk padle kompetanse
 • Nødvendig elve far og sikkerhet kompetanse
 • Organisert grupp med klar kommunikasjon
 • Hjelm og flytevest. Varme/vannavvisende klær.
 • Båter med flyteposer. Båten full av vann og med padler inn skal ikke synke. Safety rope, karabin, Førstehjelpsutstyr, Mobiltelefon.
 • Riktig bekledning i forhold til luft- og vanntemperatur.
 • Synfaring og eventuelt bæring
 • Sikkerhet lengs rapid på plass før en paddler

 

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved mistanke om alvorlig nødsituasjon, kontakt medisinsk hjelp (113) og politi (112).

Ved ulykke eller nestenulykke, informer alltid leder/nestleder eller annet styremedlem i TKK. Henvis eventuelle journalister til leder av TKK.