Fellespadling er dagsturer fra Skansen åpen for alle deltagere med godkjent padlekompetanse (Grunnkurs Hav eller tilsvarende). Turene går normalt med utgangspunkt fra Skansen.

Revisjon 02.02.2013

Om Aktiviteten

Søndag er det fellespadling beregnet på alle medlemmer i TKK - nybegynnere som erfarne. Da møtes vi på Skansen og er klar til å dra ut klokken 1200. Vi padler dit vær og deltagernivå tillater. En typisk tur kan gå til Munkholmen eller Sponhuset. Søndagspadling går hver søndag hele året, nesten uten unntak (sist avlysning var vinteren 2009/2010). Andre fellespadlinger er Fullmånepadling, Adventspadling, Frokostpadling, Onsdagspadling. Disse annonseres ved behov av enkeltmedlemmer som tar initaitiv via mail og/eller på klubbens facebook-gruppe.

Følgende gjelder:

 • Avplask er tidspunktet for avgang fra Skansen (12:00 for søndagspadling). Da skal man være klar på vannet til å padle.
 • Alle har i utgangspunktet ansvar for egen sikkerhet.
 • Alle har et kollektivt ansvar for gruppens sikkerhet.
 • Erfarne har naturlig nok et noe større ansvar enn nybegynnere.
 • Snakk med deltagere som er dårlig rustet eller har problemer.
 • Følg med de rundt deg i gruppen.
 • Før avgang blir gruppen enig om en eller flere (avhengig av størrelsen på gruppen) som holder oversikt over antallet i gruppen:
 • Den som forlater gruppen for å avslutte eller padle seg en tur skal informere de gjenværende om hva de gjør.
 • De som slutter seg til gruppen på et senere tidspunkt skal tilkjennegi at de slutter seg til.
 • Hvis gruppen splittes (f.eks. hvis en del vil padle tilbake via Munkholmen), gjelder det ovennevnte

Hurtigbåtene

Hurtigbåtene har en hastighet på 20-37 knop. Derfor skal kryssing av hurtigbåtenes trasé skje ved Ravnkloutløpet.

padling_til_munkholmen.png

Risikoanalyse for Fellespadling Hav

Fysisk skade, Drukning, Hypotermi, Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

  Person

Utstyr

Miljø

Årsakfaktorer
 • Mangelfull trening
 • Manglende kunnskap
 • Feil bekledning
 • Feil utstyr
 • Tap av/skade på utstyr
 • Mangelfull kunnskap
 • om utstyr
 • Vær; vind og bølger
 • Båttrafikk
 • Luft- og vanntemperatur
Forhåndsregler - normale tiltak
 • Nødvendig kompetanse.
 • Kajakker med spruttrekk.
 • Klær etter vanntemperatur
 • Mobiltelefon for nødkontakt
 • Sjekk værmelding.
 • Vis aktsomhet overfor båttrafikk ved
 • Skansenutløpet og spesielt ved Ravnkloutløpet.

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved alvorlig nødsituasjon, kontakt hjelp:

Medisinsk hjelp: 113 , Politi: 112

Ved ulykke eller nestenulykke, informer alltid leder/nestleder eller annet styremedlem i TKK. Henvis eventuelle journalister til leder av TKK.

Relevant utdanning NPF Grunnkurs Hav
Krav til kompetanse Godkjent NPF Grunnkurs Hav eller tilsvarende
Anbefalt tilleggskompetanse Oppdatert førstehjelpskurs
Merknader
 • Følg godt med etter tidlige faresignal for hypotermi slik at det stoppes.
 • Unngå for stor spredning i gruppen (det kan være veldig stor forskjell i padleferdighetene).
 • Følg med båttrafikken, spesielt hurtigbåtene.