(HMS-ark, risikoanalyse)

Versjon: 2014-31-03

Om aktiviteten

Klubbpadling på Nidelva er fellesturer med padling fra Nedre Leirfoss til Sluppen. Aktiviteten starter med oppmøte på Skansen, opplasting av utstyr, plan for logistikk, og kjøring til put-in (inkl. evt. skytling av biler til take-out). Etter padling følger skytling for å hente biler ved put-in, opplasting av utstyr og kjøring tilbake til Skansen for avlasting av utstyr.

Aktiviteten er i utgangspunktet åpen for alle med godkjent padlekompetanse (grunnkurs elv). I tilfeller hvor det er for få sikre padlere i forhold til antallet potensielle svømmere (forholdet bør ikke være mye høyere enn 1:2) så skal antallet usikre padlere begrenses. Dette er eneste gyldige grunn til å bortvise padlere; da dette er en fellesaktivitet, skal ikke nybegynnere bortvises fordi f.eks. erfarne padlere heller vil surfe enn å passe på «ferskinger». Det forventes at mer erfarne padlere gir råd, hjelp og veiledning til de mindre erfarne.

Det kan også tas med en padler uten godkjent padlekompetanse (grunnkurs elv) hvis forholdet mellom sikre og usikre padlere er slik at denne kan følges opp eksplisitt av én sikker padler under hele aktiviteten, og denne tar ansvar for at ikke dette belaster gruppa. Padleren med ansvar skal helst ha aktivitetslederkurs, eller tilsvarende realkompetanse.

Hvis personer under 16 år skal padle, så skal de ha samtykke fra foresatte (enten skriftlig eller ved personlig oppmøte), og foresatte skal være orientert den risiko aktiviteten innebærer.

Tidspunkt for aktiviteten kan variere, men et typisk forløp er oppmøte på Skansen kl 17 og retur rundt kl 21. På seinhøsten må man som regel starte tidligere enn ellers i året pga lysforhold. Til tross for at aktiviteten ofte omtales som «tirsdagspadling» eller «onsdagspadling», kan den i prinsippet foregå på en hvilken som helst ukedag.

Når klubbpadling er satt opp på TKKs program skal aktiviteten ha en koordinator. Dennes ansvar er følgende:

 • Ønske folk velkommen, spesielt nye fjes. Hjelpe folk å finne seg til rette, finne riktig utstyr og fordele seg på biler. Gjerne også pushe på for litt effektivitet. :) 
 • Samle inn 50 kroner fra alle deltakere, til dekning av kjøreutgifter. Fordele innsamlede midler på kjørende sjåfører som tar delansvar for transport av hele gruppa med utstyr.
 • Personer som kjører kan velge å stå utenfor ordningen, dvs de trenger ikke betale, men får da heller ingen godtgjørelse.
 • Det er lurt av koordinator å gjøre ovenstående før Skansen forlates - etter dette er det erfaringsmessig vanskelig å få det gjort tilfredsstillende.
 • Påse at gruppa har et akseptabelt antall sikre padlere i forhold til antall usikre padlere; eventuelt redusere antall padlere til forholdet blir akseptabelt.
 • Utpeke en leder blant gruppa for selve padleaktiviteten. Hvis gruppa er stor kan den deles opp; det skal da være en leder for hver gruppe og ingen skal være i tvil om hvilken gruppe de tilhører.

Risikoanalyse for klubbpadling

Risikofaktorer

 • Fysisk skade (kutt, slag, etc.)
 • Hypotermi
 • Drukning
 • Sykdom/medisinsk tilstand

Årsaksfaktorer og tiltak

  Person Utstyr Miljø
Årsaksfatorer
 • Mangelfull trening.
 • Manglende kunnskap.
 • Ikke følge instruksjon.
 • Feil bekledning.
 • Feil utstyr.
 • Tap av/skade på utstyr.
 • Luft- og vanntemperatur.
Forhåndsregler - normale tiltak
 • Nødvendig kompetanse.
 • Kompetent gruppeleder.
 • Sikkerhets-/førstehjelpskurs. Følg spesielt godt med på nybegynnere og usikre padlere.
 • Hjelm og flytevest.
 • Varme/vannavvisende klær.
 • Førstehjelpsutstyr.
 • (Mobiltelefon.)
 • Riktig bekledning i forhold til luft- og vanntemperatur.

 

Kompetanse

Relevant utdanning NPF Grunnkurs Elv
Krav til kompetanse Godkjent NPF Grunnkurs Elv eller tilsvarende *
Anbefalt tilleggskompetanse

Førstehjelpskurs

NPF Sikkerhetskurs

* personer uten Grunnkurs Elv kan delta så lenge gruppen har nok kompetente ledere til at den uerfarne får dedikert oppfølging.

Tiltak ved uhell/ulykke/nødsituasjon

Få padler på land. Utøv førstehjelp. Ved mistanke om alvorlig nødsituasjon, kontakt medisinsk hjelp (113) og eventuelt politi (112).

Ved ulykke eller nestenulykke, informer alltid leder/nestleder eller annet styremedlem i TKK. Henvis eventuelle journalister til leder av TKK.