Fordeling av bil/bensinutgifter ifm klubbturer i TKK regi tar fra og med styrevedtak 11. okt 2018 utgangspunkt i statens satser for skattefri kjøregodtgjørelse som per 01.01.2018 er kr 3,50 kr pr km. Denne godtgjørelsen inkluderer drivstoff, mens direkteutgifter som bom, ferge osv må legges til. Den totale kostnaden deles på alle som er med i bilen.

Et eksempel, 3 personer i en bil tur/retur Trondheim-Lysøysund (110 km en vei). En vei: 110 km:110x3.50 = 385 kr. Ferge 252 kr, bom Krinsvatn 81 kr, til sammen 718 kr. Tur/retur: 1436 kr. Deles på tre: 479 kr på hver. 

Dette er bare en anbefaling fra styret. Men det er mulig å vise at de reelle ekstra kostnader pr ekstra kjørte km faktisk ligger i området 3-4 kr/km, for en gjennomsnittsdyr, gjennomsnittsgammel bil med en typisk årlig kjørelengde. Kostnaden er mye større enn bare drivstoffkostnad, det er bidrag fra km-avhengig del av verdifall, forsikring, vedlikehold, dekkslitasje, og ekstra kostnad ved at en bil må byttes ut oftere hvis den har kjørt langt. Dette støttes av innlegg på smartepenger.no og en rapport fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Når også Statens satser ligger i samme området så valgte styret å følge dem. 

Person som tar klubbhenger ifm klubbturer i TKK vil i tillegg få refundert kr 1,00 pr km + ekstrakostnad for lengre kjøretøy på ferge. Dette refunderes som reiseregning.