Havnesjefen har bedt om at vi padlere holder en sikkerhetsavstand på 100m til cruiseskipene. Kartskissen viser sånn omtrendt hva det vil innebære.

Begrunnelsen for sikkerhetsavstanden er todelt: a) terrorfare for skipet med uautorisert trafikk i nærheten (ISPS-krav), og b) en fare for sikkerheten til padlere når cruisebåter plutselig skal legge fra kai (propellstrømmer, påkjørsel, ..)

Området innafor cruisebåten og under cruisekaia  er innafor enhver rimelig sikkerhetsavstand, og det må ikke forekomme. Det er spesielt farlig under kaia når sidepropelllene kjøres. 

Det er vanskelig å estimere hva 100m er på sjøen, så et forslag til kurs østove kan værer: Padle fra lykta ved Ravnkloutløpet mot Munkholmen til du har spissen på Pir I og lykta ved utløpet av Nidelva på linje, deretter følger du den linjen østover. Da skulle avstanden til cruiseskipene være ok med god margin. (Alternativt kan man legge kursen om Kanalen og elva).

Kart Brattøra Cruiseskip