Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav(*) eller tilsvarende) kan fritt benytte kajakkene (inklusive spruttrekk, paddlevest og åre) på Skansen eller Jonsvannet til padleturer med start eller slutt på Skansen, Jonsvannet eller Østmarkneset. Det er ikke anledning til å ta med seg kajakker for å padle andre steder, med mindre det er turer og arrangement i regi av TKK.

Medlemmer med godkjent kompetanse (Grunnkurs Hav eller tilsvarende) kan i tillegg leie kajakk (pluss vest og åre) til turer og arrangementer i TKK-regi som skjer andre steder enn Skansen, Jonsvannet. Leieprisen er da kr. 50 pr. dag. Leien regnes fra og med den dagen kajakken tas ut, til og med den dagen kajakken settes inn. En normal helgetur (fredag-søndag) blir da 3 dagers leie.

Reservasjon av kajakk gjøres i reservasjonspermen som ligger på Skansen. Det er kun anledning til å reservere kajakker i forbindelse med leie av kajakk til TKK-turer. Utenom dette gjelder "først til mølla".

NB: Husk oppføring av leie/lån av kajakk i utlånsloggen.

Betal leie av kajakk via Vipps til nr. 98476. Oppgi arrangement og dato(er) og vare i kommentarfeltet ved betaling.

(*) Med Grunnkurs Hav menes dette kurset som er på 16 timer. Det hette en gang i tiden Nybegynnerkurs men må ikke forveksles med Introduksjonskurs som er på kun 4 timer.

Hvordan låne kajakk på Skansen

 • Gå inn på klubbhuset. Du skal ha fått mail med dørkoden når du har betalt medlemskontingent. 
 • Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort reservasjoner til kurs og klubbturer)
 • Finn nøkkel til reolene på dørkarmen til venstre for inngangsdøra (inne) 
 • Ta ut kajakk i reol 12 (nøkkel 11). Kajakknumrene opp ti 35 er små kajakker (LowVolume), nummer 36-50 er medium størrelse, og kajakkene fra 52 og opp er store. 
 • Finn vest, spruttrekk og årer i reol 13 (nøkkel 12)
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Steng reoler og klubbhus før du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen

Hvordan låne kajakk på Østmarkneset

 • Reolene ligger rett ved Ladekaia på Østmarkneset. Dør er markert med vår logo. Du skal ha fått mail med dørkoden når du har betalt medlemskontingent. 
 • Sjekk reservasjonspermen, om det er noen reservasjoner i dag (det kan være gjort reservasjoner til kurs og klubbturer)
 • Finn en passende lånekajakk. De er markert "TKK".
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Pass på at døren går i lås når du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen

Hvordan låne kajakk på Jonsvatnet

 • Reolene ligger ved Trondheims Roklubb sine lokaler, påbygg ved siden av
 • Parkering litt lengre opp vegen ovenfor roklubbens lokaler
 • Finn en passende lånekajakk. De er markert "TKK".
 • Noter ned kajakknummeret i låneprotokollen
 • Skriv inn navn, turmål og avreisetid i turprotokollen
 • Pass på at døren går i lås når du drar
 • Når du kommer tilbake: Fyll ut ankomsttid i turprotokollen