Tirsdag holdt TKK årsmøte på Skansen. Her kan du lese hvordan det gikk.

Årsmøte 2023

Det ble et årsmøte uten de store overraskelsene. I løpet av kvelden ble blant annet bestemt at klubben ønsker å øke støtten til unge utøvere som konkurrerer nasjonalt og internasjonalt, her med investering i båter og utstyr på flattvann, samt refusjon av utgifter i forbindelse med konkurranser.

De orginale sakspapirene kan du lese her: Sakspapirer til årsmøtet

Det meste av spenningen var knyttet vil organisasjonsplan og valg. Det manglet fortsatt kandidater til kasserer, websjef og valgkomité, men i løpet av årsmøtet meldte kandidater seg ivrig på en etter en, og de fleste roller ble besatt! Vi ønsker Anja Diez og Isabelle Sande velkommen som kasserer og styremedlem. TKK vil ha en solid og bred kompentase i ledelse og administrasjon også i 2023!

Ny organisasjonsplan og ny hussjef

Ettersom årsmøtet godkjente ny organiasjonsplan hvor administrasjonen fra nå skal bli valgt av styret, ble det umiddelbart arrangert styremøte etter årsmøtet, hvor valgkomiteens nye kandidater ble formelt valgt. André Sæther Berger er klubbens nye hussjef, mens Håvard Dahlen fortsetter i sosialsjef-rollen, som han har hatt siden i høst. Magne Lysberg fortsetter som medlemsansvarlig.

TKKs styre, grensjefer og administrasjon i 2023:

Styret:

Styreleder: Chris Thomas Skogli
Nestleder: Aagot Opheim (ikke på valg)
Kasserer: Anja Diez (valgt for ett år)
Styremedlem: Ulf Stordalmo
Styremedlem: Wolfgang Born (ikke på valg)
Styremedlem: Isabelle Sande
Vara: Olav-Magnar Nes (ett år)
Vara: Astrid Bjørnli (ett år)

Kontrollutvalg (alle ett år)

Leder: Christine Damgaard Valan
Medlem: Arne Røyset
Vara: Frode Vassenden

Valgkomite:

Leder: Anne Ølnes
Medlem: Bård Fagerli
Medlem: Tor Eirik Sommernes

Fagsjefer:

Havsjef: Eirin Malmo
Elvesjef: Kristian Rye
Polosjef: Sofie Gradmann
Flattvannsjef: Fernando Perez-Fernandez
Juniorsjef: Anders Foldvik

Administrasjonen:

Medlemsadministrator: Magne Lysberg
Hussjef: André Sæther Berge
Sosialsjef: Håvard Dahlen
Websjef: - Mangler kandidat -
Politiattestansvarlig: Hilde Mailen Domaas
Barneidrettsansvarlig: Anders Foldvik

I tillegg skal styret velge en para-ansvarlig og en ung-sjef.

Offisiell protokoll vil bli lastet opp under menyvalg "Klubben - Styre og stell" når den er signert.