Vi har fått et varsel fra Torghatten Midt om ei nestenulykke ved Munkholmen i mars med tre kajakkpadlere. Selskapet trafikkerer flere hurtigbåtsamband og har båter inn og ut fra Trondheim flere ganger daglig. Tirsdag 15. mars klokka 19.25 skriver selskapet at det var rett før hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan kjørte over tre kajakkpadlere ved Munkholmen. Heldigvis oppdaget mannskapet på båten padlerne før det var for seint. 

Vi har fått et varsel fra Torghatten Midt om ei nestenulykke ved Munkholmen i mars med tre kajakkpadlere. 

Selskapet trafikkerer flere hurtigbåtsamband og har båter inn og ut fra Trondheim flere ganger daglig. 

Tirsdag 15. mars klokka 19.25 skriver selskapet at det var rett før hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan kjørte over tre kajakkpadlere ved Munkholmen. Heldigvis oppdaget mannskapet på båten padlerne før det var for seint. 

Det var nesten mørkt ute, og de tre kajakkpadlerene var helt uten noen form for lys eller merking. 

«Dette kunne lett ha fått en katastrofal ende.

Vi har ingen indikasjon på at disse tilhører Trondheim Kajakklubb på noe som helst måte, men om mulig ønsker vi at dere informerer deres medlemmer om: 

Farene ved å ferdes i en trafikkert seilingsled uten lys/merking når det er mørkt.

Farene ved å ferdes i trafikkert seilingsled generelt.

Farene ved å anta at større fartøy alltid observerer deres kajakk, selv om man selv observerer det andre fartøyet. Dette trenger ikke bare gjelde hurtigbåter.»

Torghatten Midt skriver at de ønsker at deres fartøy og kajakkpadlere skal ferdes trygt sammen på sjøen.

Styret i TKK ønsker å videreformidle dette varselet fra hurtigbåtselskapet og vil be om at våre medlemmer tar hensyn til hurtigbåten når dere er ute i kajakk. 

Vi bruker denne anledningen til å minne om anbefalt padlerute for å unngå konflikter med hurtigbåtene eller Munkholmbåten. Vi vil be om at dere ikke padler rett fra Skansen til Munkholmen, men padler langs land fra Skansen, forbi Sjøbadet og passerer nær hurtigbåtutløpet etter først å ha sjekket at det ikke er hurtigbåter på vei inn eller ut. 

Padlerute til Munkholmen og Sikkerhet 

Vi vil også minne om at det fortsatt blir mørkt om kvelden og at det er nødvendig med gode lys. 

Ellers ønsker vi vel møtt til mange fine og trygge padledager utover våren og sommeren. Det gleder vi oss til.

Så ønsker vi alle ei god kajakkpåske!

 

Beste hilsen
styret i TKK