Dersom du har en rolle i TKK som innebærer et ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må du først fremvise politiattest. Dette gjelder også alle kursholdere.

dretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Les mer om ordningen på idrettsforbundets nettsider.

Kursholdere må fremvise politiattest!

Siden deltakere på kursene våre kan være under 18 år eller være personer med utviklingshemming, så må kursholdere ha fremvist politiattest før de kan holde kurs. Dette gjelder selvsagt også alle andre som har å gjøre med mindreårige og personer med uviklingshemming. Det finnes ikke unntak.

SLIK SØKER DU

våre sider om politiattest kan du lese mer om hvordan du går frem for å søke om og fremvise politiattest.