Etter to hendelser ved utløpet til hurtigbåt mellom kajakker og hurtigbåt, tok vi initiativet til et møte med Fosen Namsos AS. En viktig beskjed til alle padlere i og utenom klubben.

Vi må be dere være påpasselige når dere krysser hurtigbåtløpet ved Ravnkloa. I sommer har det vært et par hendelser som hurtigbåtselskapet Fosen Namsos karakteriserer som nestenulykker.

I juli kom den første meldingen fra en operasjonsleder hos Fosen Namsos om en nestenulykke ved utløpet. En hurtigbåt var på veg ut fra terminalen da de møtte sju padlere foran utløpet. Hurtigbåtselskapet har i en e-post til oss fortalt om hendelsen, men ville ikke ta saken videre.  

Men etter en ny hendelse, meldt av en annen operasjonsleder i september, var det på tide med et møte for å finne ut hva som har skjedd og hvordan vi padlere, kan unngå slike situasjoner.

På møtet mellom oss og Fosen Namsos ble vi enige om følgende:

  1. HVOR KRYSSER VI: Stedet rett foran utløpet er den beste plassen for oss padlere å krysse hurtigbåtleia fordi det er den korteste distansen (fra sjøbadet til moloen på den andre sida).  Nærmere Skansen er det umulig for oss å vite nøyaktig hvor ruta til hurtigbåten går.
  2. KRYSSER SAMLET: Vi padler tett sammen forbi utløpet. Det vil si at vi stopper og samler padlerne før kryssing. Det skal være en padler som padler fram og sjekker utløpet før gruppa krysser samlet.
  3. Dersom det er bevegelse i bassenget, er det mest sannsynlig en hurtigbåt som legger fra kaia og snur i bassenget før den kommer med fart ut av utløpet. I så fall skal vi vente til hurtigbåten har kjørt ut i fjorden. Hurtigbåtene øker farten med det samme de forlater terminalen og passerer utløpet. En full maskinstopp er ikke bare farlig for at hurtigbåten kan kollidere med moloen eller kaia, men også for passasjerer som beveger seg fritt på hurtigbåten eller oss padlere som ligger i vegen.

Ta vare på dere og andre og hjelp med å unngå en kollisjon med hurtigbåt, som kan ha forferdelige konsekvenser for oss padlere.

Padle trygt!